Ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες, 1830-1951, Π. Τριπόντικας

Η μελέτη του Παναγιώτη Τριπόντικα με τίτλο “Ναυάγια στις ελληνικές θάλλασες 1830-1951 - η υποβρύχια περιουσία των Μ.Τ.Ν και Ν.Α.Τ” αφορά το νομικό καθεστώς των ναυαγίων στις ελληνικές θάλασσες. Αρκετά χρήσιμη αναφορά για τους δύτες που θέλουν να τα επισκεφθούν υποβρυχίως.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε το 2016 και παραμένει διαθέσιμη online.

Από την εισαγωγή:

Η παρούσα μελέτη προέκυψε ως αποτέλεσμα πολύμηνης ενδελεχούς έρευνας, στο πλαίσιο
επιτελικής μελέτης που αφορούσε στα ναυάγια και τα καταδυτικά πάρκα.

Σκοπός της είναι να επικοινωνήσει σε όλους όσοι ενδιαφέρονται, το πλαίσιο που διέπει τα
ναυάγια στις Ελληνικές θάλασσες, ειδικότερα για το διάστημα 1830-19511. Με αυτό τον τρόπο
ελπίζουμε να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος για ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα του πολιτισμού μας. Η μελέτη αυτή επιχειρεί να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα όπως:

α. Πού ανήκουν τα ναυάγια πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών του Β’ ΠΠ και που των εμπορικών πλοίων;
β. Ποιός έχει την αρμοδιότητα αφενός να χορηγήσει άδεια μελέτης σύγχρονων ναυαγίων
(άνω των 50 ετών) και αφετέρου να σχεδιάσει την ανάδειξη και αξιοποίηση αυτών;
γ. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και πώς αυτή εμπλέκεται με τα σύγχρονα ναυάγια/μνημεία;

Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά θα επιχειρηθεί ανάλυση/ ενημέρωση για το νομικό καθεστώς
των ναυαγίων 2, θα ακολουθήσει περιγραφή των Υπηρεσιών και των φορέων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα που εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με αυτά, καθώς και περιγραφή
του τρόπου λειτουργίας τόσο του Πολεμικού Ναυτικού των Η.Π.Α, όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την προστασία των ναυαγίων τους. Τέλος θα παρατεθούν συμπεράσματα
και διαπιστώσεις, θεωρώ πολύ χρήσιμες για τους περισσότερους από εμάς, αλλά και μια σειρά
κατά το δυνατόν ρεαλιστικών προτάσεων.

naugia_ellinikes_thalasses_tripontikas.pdf (4.8 MB)