Η εξέλιξη του "Doing It Right" και των Global Underwater Explorers

Το άρθρο “Toward A New and Unique Future” δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι του 2004 στο περιοδικό “DIR Quest”. Ο Jarrod Jablonski εξηγεί πώς η ιστορική εξέλιξη της κατάδυσης οδήγησε σε αποκλίσεις στην εκπαίδευση, την επιλογή εξοπλισμού κλπ:

Given the different orientations of recreational and technical divers, it should come as no surprise that different training practices, equipment choices, and configurations would emerge to answer to the wants of each. The evolving idea of what it meant to be “recreational” led to some divergence regarding what one needed to know to remain safe during dives of minimal difficulty. As a result, dive training tended to become shorter, with minimal treatment of topics such as gas planning, breathing gas concerns, decompression, and crisis management. Likewise, this shift led to greater variation with respect to equipment choices and to how this equipment would be configured.

Στη συνέχεια ο Jablonski εξηγεί ποιες ανάγκες και συνθήκες οδήγησαν μια μικρή κοινότητα εξερευνητών/σπηλαιοδυτών (Bill Gavin, Bill “Hogarth” Main, Lamar English, George Irvine, Jarrod Jablonski) να υιοθετήσουν συγκεκριμένα standards σε ό,τι αφορά τα αναπνεύσιμα αέρια, τον εξοπλισμό, τις διαδικασίες της καταδυτικής ομάδας κλπ. Η προσέγγιση αυτή, και εξαιτίας μιας αποστροφής του λόγου του George Irvine, ονομάστηκε “DIR / Doing It Right” και ήταν στενά συνδεδεμένη με τις σπηλαιοεξερευνήσεις του WKPP στη Florida των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια των αποστολών αυτών δοκιμάζεται και επαληθεύεται η αποδοτικότητα και η ασφάλεια των πρακτικών αυτών.

Αργότερα, αρκετές από αυτές τις πρακτικές γίνονται όλο και περισσότερο δημοφιλείς κυρίως στην τεχνική κατάδυση και τη σπηλαιοκατάδυση. Οι GUE τοποθετούν στο πυρήνα της φιλοσοφίας και της πρακτικής τους το DIR, εξελίσσουν τις πρακτικές αυτές και τις προωθούν ακόμα και στη κατάδυση αναψυχής.

I believe that to enhance the safety, fun and efficiency we sought to ensure when we first started to build DIR, it is necessary for us to ensure greater standardization across additional domains.

From the outset I believed that divers’ training, their equipment, their configuration, their knowledge, and their skill set should all contribute to greater safety and enjoyment in the water. That was the reason I founded GUE. The DIR system is at the core of GUE training.

There is more to being a GUE diver than being DIR. Among other things, it entails a standardized measure of competence (training), a commitment to civility, and also to non-smoking, aspects to which DIR in-itself does not speak.

Την αναδημοσίευση του άρθρου προλογίζει ο Michael Menduno: