Σχετικά με την κατηγορία Equipment (εξοπλισμός)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται συζητησεις σχετικά με εξοπλισμό κατάδυσης (αυτόνομης ή ελεύθερης).