Περιοδικό "Perfect Diver"

Η καταδυτική σκηνή στη Πολωνία είναι αρκετά δυνατή ώστε υπάρχει και περιοδικό που εκδίδεται σε πολωνικά και αγγλικά, το “Perfect Diver”! :smiley:

A magazine about the broadly understood diving of people and animals. Created with the aim of striving for perfection in what and how we do underwater.

Editors and their colleagues are enthusiasts, specialists, professionals, but above all, people who can not live far away from the water environment. They love its smell and taste, and listen carefully to it.

Our texts and photos will show you the furthest and closest corners of our Planet, concentrating on what is underwater. We will make you acquire the spirit so that you will rise up to the task, and dream your dreams into their actual fulfillment.

With us you will dive safely, and what you meet underwater and in the Perfect Diver Magazine will fascinate you completely.

Τα τεύχη είναι ελεύθερα προς ανάγνωση στο website και προαιρετικά διαθέσιμα σε έντυπη μορφή.

http://www.perfectdiver.com/en/current-magazine.html

2 Likes