Σημειώσεις για την φυσική και φυσιολογία των καταδύσεων

Η Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων αποτελεί την πρώτη ενότητα του κεφαλαίου Θεωρίας Αποσυμπίεσης.

Το υλικό όπως παρουσιάζεται στις παρακάτω σελίδες σχετικά με την φυσική και φυσιολογία των καταδύσεων δεν αποτελεί διδακτική ύλη για κανένα Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Αυτοδυτών. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί εγχειρίδιο κατάδυσης ή οδηγός κατάδυσης.

Οι σημειώσεις αυτές όπως παρουσιάζονται χρήζουν περεταίρω διευκρινιστικές εξηγήσεις από τον εκπαιδευτή οι οποίες δίνονται στην διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων.

Το υλικό αυτό δημιουργήθηκε σαν συμπληρωματική ύλη για τους εκπαιδευόμενους του καταδυτικού κέντρου AquaTec με σκοπό να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην Θεωρία Αποσυμπίεσης και συγκεκριμένα στην ενότητα Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων.

Ευχαριστώ θερμά τους Δρόσο Βενετούλη (Πνευμονολόγο), Βασίλη Μαύρο (Χημικό -Μηχανικό), Διονύση Πατίρη (Πυρηνικό Φυσικό) για την συμβολή τους και την διδασκαλία τους.

Οι σημειώσεις (9.9 MB) δημιουργήθηκαν από τον Ν.Καρατζά, AquaTec